Z hufców

Harcerze z Hufca Orneta podczas uroczystości państwowych w Katyniu i Smoleńsku

Harcerze z Hufca Orneta podczas uroczystości państwowych w Katyniu i Smoleńsku

10 kwietnia br. harcerze z Drużyny Reprezentacyjnej ZHP (Hufiec Orneta ZHP) pełnili służbę...

70 lecie harcerstwa na Ziemi Iławskiej

70 lecie harcerstwa na Ziemi Iławskiej

    Weekend 8-10 kwietnia 2016 r. był wyjątkowy dla naszego hufca. Nadano nam nowy sztandar a...

70-lecie Hufca Braniewo

70-lecie Hufca Braniewo

  Wejdź na stronę wydarzenia

Kolejny turniej palanta rozegrany!

Kolejny turniej palanta rozegrany!

Harcerski lany poniedziałek to nie tylko lanie wodą, ale również tradycyjna gra w palanta. Jak...

II Mistrzostwa Polski Harcerzy w Piłkę Siatkową za Nami

II Mistrzostwa Polski Harcerzy w Piłkę Siatkową za Nami

  W dniu 13 marca br. zakończono II Mistrzostwa Polski Harcerzy w Piłce Siatkowej, które odbyły...

Imieniny Zucha w Hufcu Działdowo ZHP

Imieniny Zucha w Hufcu Działdowo ZHP

    Imieniny Zucha w Hufcu ZHP Działdowo 29 lutego każdy Zuch obchodzi swoje święto.  Jako,...

Turniej Wysokich Lotów 2016

Turniej Wysokich Lotów 2016

    Grasz w siatkówkę? Albo zwyczajnie masz ochotę na trochę ruchu? Hufiec Warmiński...

Wybory w Hufcu Gołdap ZHP

Wybory w Hufcu Gołdap ZHP

  W dniu 12 lutego br. odbył się Nadzwyczajny Zjazd Hufca Gołdap ZHP podczas którego dokonano...

 • 70 lecie Hufca Kętrzyn

  70 lecie Hufca Kętrzyn

  poniedziałek, 29 sierpień 2016 12:53
 • Harcerze z Hufca Orneta podczas uroczystości państwowych w Katyniu i Smoleńsku

  Harcerze z Hufca Orneta podczas uroczystości państwowych w Katyniu i Smoleńsku

  wtorek, 12 kwiecień 2016 12:42
 • 70 lecie harcerstwa na Ziemi Iławskiej

  70 lecie harcerstwa na Ziemi Iławskiej

  wtorek, 12 kwiecień 2016 12:33
 • 70-lecie Hufca Braniewo

  70-lecie Hufca Braniewo

  środa, 06 kwiecień 2016 13:31
 • Nadanie sztandaru - 70 lecie harcerstwa na Ziemiach Iławskich

  Nadanie sztandaru - 70 lecie harcerstwa na Ziemiach Iławskich

  środa, 06 kwiecień 2016 12:00
 • Kolejny turniej palanta rozegrany!

  Kolejny turniej palanta rozegrany!

  środa, 30 marzec 2016 10:03
 • II Mistrzostwa Polski Harcerzy w Piłkę Siatkową za Nami

  II Mistrzostwa Polski Harcerzy w Piłkę Siatkową za Nami

  wtorek, 15 marzec 2016 10:52
 • Imieniny Zucha w Hufcu Działdowo ZHP

  Imieniny Zucha w Hufcu Działdowo ZHP

  środa, 02 marzec 2016 09:26
 • Turniej Wysokich Lotów 2016

  Turniej Wysokich Lotów 2016

  środa, 17 luty 2016 12:51
 • Wybory w Hufcu Gołdap ZHP

  Wybory w Hufcu Gołdap ZHP

  środa, 17 luty 2016 12:15

Z chorągwi

Spotkanie Komend Hufców - Perkoz 2016

Spotkanie Komend Hufców - Perkoz 2016

  W miniony weekend tj 16-18 września br. odbyło się pierwsze w nowym roku harcerskim spotkanie...

Narada Komend Hufców - jesień 2016

Narada Komend Hufców - jesień 2016

  Druhny i Druhowie!  Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku harcerskim spotkanie w...

 • Regaty

  Regaty "Niedźwiedzie mięso" 2016

  piątek, 30 wrzesień 2016 07:17
 • Spotkanie Komend Hufców - Perkoz 2016

  Spotkanie Komend Hufców - Perkoz 2016

  środa, 21 wrzesień 2016 12:54
 • Puchar Babiego Lata 2016

  Puchar Babiego Lata 2016

  środa, 07 wrzesień 2016 08:01
 • Sejmiki Drużyn Specjalnościowych

  Sejmiki Drużyn Specjalnościowych

  wtorek, 06 wrzesień 2016 12:58
 • Narada Komend Hufców - jesień 2016

  Narada Komend Hufców - jesień 2016

  piątek, 26 sierpień 2016 09:53

Trochę o Chorągwi

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Cele działania Związku Harcerstwa Polskiego:

 • stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
 • nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
 • upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni,
 • upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą,
 • stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.

Harcerstwo w Polsce powstało w 1911 roku, w czasie, kiedy Polska była pod rozbiorami. Wzorem była metoda i organizacja skautowa stworzona przez sir Roberta Baden-Powella w Wielkiej Brytanii, a przeniesiona na grunt polski przez Andrzeja Małkowskiego.

Wychowanie w ZHP opiera się na normach kulturowych i etycznych wartościach chrześcijańskich, kształtuje postawę szacunku wobec każdego człowieka. Odbywa się w czterech pionach: zuchy (6-10 lat), harcerki i harcerze (11-13 lat), harcerki i harcerze starsi (14-16 lat), wędrowniczki i wędrownicy (16-25 lat).

ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.

W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy wykorzystują sprawdzoną metodę pracy polegającą na realizacji wszystkich zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, stale stymulującym programie, na pracy z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

Metoda ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością i wzajemnością oddziaływań.

Zasady harcerskiego wychowania to:

 • Służba - czynna, pozytywna postawa wobec świata i drugiego człowieka, służba Bogu, Polsce i bliźnim;
 • Braterstwo - przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych;
 • Praca nad sobą - nieustanne kształtowanie i doskonalenie własnej osobowości.

Związek Harcerstwa Polskiego od 1996 roku jest członkiem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowej Organizacji Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).

Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP im Grunwaldu w Olsztynie

Chorągiew Warmińsko-Mazurska jest jedną z 17 Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

Chorągiew działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Siedzibą Komendy Chorągwi jest stolica regionu - Olsztyn. W granicach Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej działa 21 hufców o różnej wielkości (od obszaru dwóch powiatów do hufców działających na terenie jednej gminy). Są to hufce: Bartoszyce, Biskupiec, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Gołdap, Iława, Lidzbark Welski, Kętrzyn, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Olecko, Orneta-Powiat, Ostróda, Pisz, "Rodło", "Warmiński", Węgorzewo.

Celem głównym działalności naszej organizacji jest:

Rozwój liczebny i programowy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP w oparciu o stabilne warunki działania tworzone przez dobre zarządzanie i kompetentną kadrę.