Z hufców

Żuława Show jako Start Hufca Iława

Żuława Show jako Start Hufca Iława

  Nowy rok harcerski wystartował wraz z rajdem "Żuława Show" który odbył się w dniach 9-11...

Harcerski Start

Harcerski Start "Chrzest 966" w Hufcu Braniewo

  W dniach 30.09-01.10.2016 roku Hufiec ZHP Braniewo zainaugurował kolejny rok harcerskiej...

Leśny Start Kultury w Hufcu Bartoszyce ZHP

Leśny Start Kultury w Hufcu Bartoszyce ZHP

  Kilka miesięcy przygotowań poprzedzało Leśny Start Kultury - Inicjatywę Lokalną dofinansowaną...

Harcerze z Hufca ZHP Elbląg oficjalnie rozpoczęli rok harcerski

Harcerze z Hufca ZHP Elbląg oficjalnie rozpoczęli rok harcerski

  W słoneczną niedzielę, w samo południe rozpoczął się „Start Hufca”. Na Bryzę przybyło ponad...

Harcerze z Hufca Orneta podczas uroczystości państwowych w Katyniu i Smoleńsku

Harcerze z Hufca Orneta podczas uroczystości państwowych w Katyniu i Smoleńsku

10 kwietnia br. harcerze z Drużyny Reprezentacyjnej ZHP (Hufiec Orneta ZHP) pełnili służbę...

70 lecie harcerstwa na Ziemi Iławskiej

70 lecie harcerstwa na Ziemi Iławskiej

    Weekend 8-10 kwietnia 2016 r. był wyjątkowy dla naszego hufca. Nadano nam nowy sztandar a...

70-lecie Hufca Braniewo

70-lecie Hufca Braniewo

  Wejdź na stronę wydarzenia

 • XXXI Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Żeglarskiej - Zaprasza Hufiec Ostróda ZHP

  XXXI Festiwal Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Żeglarskiej - Zaprasza Hufiec Ostróda ZHP

  wtorek, 18 październik 2016 07:24
 • Żuława Show jako Start Hufca Iława

  Żuława Show jako Start Hufca Iława

  czwartek, 06 październik 2016 09:04
 • Harcerski Start

  Harcerski Start "Chrzest 966" w Hufcu Braniewo

  czwartek, 06 październik 2016 08:42
 • Leśny Start Kultury w Hufcu Bartoszyce ZHP

  Leśny Start Kultury w Hufcu Bartoszyce ZHP

  czwartek, 06 październik 2016 08:23
 • Harcerze z Hufca ZHP Elbląg oficjalnie rozpoczęli rok harcerski

  Harcerze z Hufca ZHP Elbląg oficjalnie rozpoczęli rok harcerski

  czwartek, 06 październik 2016 08:13
 • 70 lecie Hufca Kętrzyn

  70 lecie Hufca Kętrzyn

  poniedziałek, 29 sierpień 2016 12:53
 • Harcerze z Hufca Orneta podczas uroczystości państwowych w Katyniu i Smoleńsku

  Harcerze z Hufca Orneta podczas uroczystości państwowych w Katyniu i Smoleńsku

  wtorek, 12 kwiecień 2016 12:42
 • 70 lecie harcerstwa na Ziemi Iławskiej

  70 lecie harcerstwa na Ziemi Iławskiej

  wtorek, 12 kwiecień 2016 12:33
 • 70-lecie Hufca Braniewo

  70-lecie Hufca Braniewo

  środa, 06 kwiecień 2016 13:31
 • Nadanie sztandaru - 70 lecie harcerstwa na Ziemiach Iławskich

  Nadanie sztandaru - 70 lecie harcerstwa na Ziemiach Iławskich

  środa, 06 kwiecień 2016 12:00

Z chorągwi

WARSZTATY OPIEKUNÓW PRÓB INSTRUKTORSKICH I HKSI

WARSZTATY OPIEKUNÓW PRÓB INSTRUKTORSKICH I HKSI

Zapraszamy na warsztaty opiekunów prób instruktorskich oraz hufcowych Komisji Stopni...

"Niedźwiedzie Mięso - Kontynuacja" za Nami

  Mimo niepogody (lało), w regatach Chorągwianych "Niedźwiedzie Mięso" 2016 kontynuacja, które...

 • III zbiórka pracy z kadrą

  III zbiórka pracy z kadrą

  czwartek, 27 październik 2016 07:07
 • WARSZTATY OPIEKUNÓW PRÓB INSTRUKTORSKICH I HKSI

  WARSZTATY OPIEKUNÓW PRÓB INSTRUKTORSKICH I HKSI

  środa, 26 październik 2016 08:16
 • Poradnik drużynowego o specjalności proobronnej

  Poradnik drużynowego o specjalności proobronnej

  wtorek, 25 październik 2016 09:04
 • ABC tworzenia i działania jednostki ZHP - materiał dla szkół

  ABC tworzenia i działania jednostki ZHP - materiał dla szkół

  poniedziałek, 24 październik 2016 07:09
 • "Niedźwiedzie Mięso - Kontynuacja" za Nami

  wtorek, 18 październik 2016 08:54

Trochę o Chorągwi

Związek Harcerstwa Polskiego jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem, należącym do światowego ruchu skautowego. ZHP jest organizacją otwartą i apolityczną. Wychowuje młodych ludzi na prawych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli w duchu wartości zawartych w Prawie Harcerskim.

Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań.

Cele działania Związku Harcerstwa Polskiego:

 • stwarzanie warunków do wszechstronnego, intelektualnego, społecznego, duchowego, emocjonalnego i fizycznego rozwoju człowieka,
 • nieskrępowane kształtowanie osobowości człowieka przy poszanowaniu jego prawa do wolności i godności, w tym wolności od wszelkich nałogów,
 • upowszechnianie i umacnianie w społeczeństwie przywiązania do wartości: wolności, prawdy, sprawiedliwości, demokracji, równouprawnienia, samorządności, tolerancji i przyjaźni,
 • upowszechnianie wiedzy o świecie przyrody, przeciwstawianie się jego niszczeniu przez cywilizację, kształtowanie potrzeby kontaktu z nieskażoną przyrodą,
 • stwarzanie warunków do nawiązywania i utrwalania silnych więzi międzyludzkich ponad podziałami rasowymi, narodowościowymi i wyznaniowymi.

Harcerstwo w Polsce powstało w 1911 roku, w czasie, kiedy Polska była pod rozbiorami. Wzorem była metoda i organizacja skautowa stworzona przez sir Roberta Baden-Powella w Wielkiej Brytanii, a przeniesiona na grunt polski przez Andrzeja Małkowskiego.

Wychowanie w ZHP opiera się na normach kulturowych i etycznych wartościach chrześcijańskich, kształtuje postawę szacunku wobec każdego człowieka. Odbywa się w czterech pionach: zuchy (6-10 lat), harcerki i harcerze (11-13 lat), harcerki i harcerze starsi (14-16 lat), wędrowniczki i wędrownicy (16-25 lat).

ZHP wspiera wychowanie dzieci i młodzieży zgodnie z harcerskimi wartościami, takimi jak: patriotyzm, braterstwo, przyjaźń, służba, wiara, praca, sprawiedliwość, wolność i pokój. Wartości te, zapisane w Obietnicy i Prawie Zucha oraz Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim.

W pracy wychowawczej instruktorzy harcerscy wykorzystują sprawdzoną metodę pracy polegającą na realizacji wszystkich zadań w małych grupach rówieśniczych, uczeniu w działaniu, stale stymulującym programie, na pracy z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.

Metoda ta cechuje się pozytywnością, dobrowolnością, świadomością celów, indywidualnością, naturalnością, pośredniością i wzajemnością oddziaływań.

Zasady harcerskiego wychowania to:

 • Służba - czynna, pozytywna postawa wobec świata i drugiego człowieka, służba Bogu, Polsce i bliźnim;
 • Braterstwo - przyjacielska i serdeczna postawa wobec innych;
 • Praca nad sobą - nieustanne kształtowanie i doskonalenie własnej osobowości.

Związek Harcerstwa Polskiego od 1996 roku jest członkiem Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowej Organizacji Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).

Chorągiew Warmińsko-Mazurska ZHP im Grunwaldu w Olsztynie

Chorągiew Warmińsko-Mazurska jest jedną z 17 Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego.

Chorągiew działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Siedzibą Komendy Chorągwi jest stolica regionu - Olsztyn. W granicach Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej działa 21 hufców o różnej wielkości (od obszaru dwóch powiatów do hufców działających na terenie jednej gminy). Są to hufce: Bartoszyce, Biskupiec, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Ełk, Giżycko, Gołdap, Iława, Lidzbark Welski, Kętrzyn, Morąg, Mrągowo, Nidzica, Olecko, Orneta-Powiat, Ostróda, Pisz, "Rodło", "Warmiński", Węgorzewo.

Celem głównym działalności naszej organizacji jest:

Rozwój liczebny i programowy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP w oparciu o stabilne warunki działania tworzone przez dobre zarządzanie i kompetentną kadrę.